برچسب : چمدان

همراه بردن تمام آنچه که بدان نیازمندید بدون بردن «همه چیز»، چالشی اساسی است. . .


۱۵:۵۸:۲۱ ، سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

من از دوران بچگی با جمع کردن منظم چمدانم مشکل داشتم، تا یک سنی که مادرم اینکار را برایم انجام می داد اما از نوجوانی به بعد که خودم باید این کار را می کردم، متوجه شدم که درست و کارآمد جمع کردن یک ساک یا چمدان


۱۴:۵۸:۰۹ ، سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵