برچسب : واتیکان

موزه ها سال هاست که منبع علمی، فرهنگی و تاریخی بوده اند و با افزایش سفرها، به تدریج هر سال علاقه به این مکان ها افزایش می یابد. برای نشان دادن اهمیت موزه ها و نقش پررنگ آن ها در صنعت گردشگری، همراه باهم، به بررسی 5 موزه پربازدید جهان که دیدنی ترین ها هستند می پردازیم.


۲۱:۱۸:۵۰ ، دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷