برچسب : لباس

اگر شما از آن دسته افرادی باشید که به ظاهرشان خیلی اهمیت می دهند، جمع کردن لباس هایی که قرار است در سفر بپوشید میتواند کمی شما را آشفته کند، زیرا دوست دارید همه لباس های مورد علاقه اتان را با خود ببرید و برای هر روزی که در سفر هستید چند دست لباس استفاده کنید، اما از آنجاییکه...


۰۹:۱۵:۰۱ ، دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

چه بار اولتان است که به سفر خارجی میروید، چه بارها چنین سفرهایی را تجربه کرده باشید، قطعا برایتان پیش می آید که کار اشتباهی انجام دهید که در بعضی موارد باعث میشوند...


۱۱:۵۰:۵۸ ، پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵