برچسب : فلافل

در خیابان لشکرآباد هرچه جلوتر که می روید تنها چیزی که می بینید فلافل فروشی های زیادی است که در دو طرف خیابان بساط کرده اند و . . .


۱۲:۱۵:۲۴ ، سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶