برچسب : غذای سنتی سمنان

سبزی‌پلوی دامغان یکی از غذاهای بومی و سنتی استان سمنان است.


۱۲:۰۵:۵۴ ، دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶