برچسب : سلفی

همراه داشتن دستگاه مونوپاد در موزه های اسلامی، ایران باستان و دیگر موزه های کشور ممنوع شد. . .


۱۱:۳۵:۵۸ ، سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶