برچسب : روستای هویه

در غرب کرستان و در میان دو شهر سنندج و مریوان، روستایی به نام هویه وجود دارد که با جلوه ی پلکانی اش، دل از هر بیننده ای می رباید. این روستای کمتر شناخته شده یکی از  . . .


۰۹:۵۴:۱۶ ، پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶