برچسب : روستای فیلبند

روستای فیلبند، که به بام شرقی مازندران نیز معروف شده، مرتفع‌ترین روستای ییلاقی حوزه مرکزی استان مازندران است که در اقیانوسی از ابر و چشم‌اندازی بی‌بدیل از روی سبز طبیعت کشور چهار فصلمان آرمیده است.


۱۰:۰۵:۳۰ ، یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶