برچسب : رستوران شرزه شیراز

رستوران شرزه رستورانی سنتی‌ است که موسیقی زنده‌ای که در آن نواخته می‌شود و بیشتر مواقع قدیمی است و آدم را به سال‌های دور می‌برد. . .


۱۲:۰۲:۵۹ ، شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶