برچسب : دونرکباب

اسکندر کباب، نوعی کباب ترکی (دونر) است که در اصل روی سیخ‌های چرخان عمودی رستوران‌های ترکی تهیه می‌شود. به این ترتیب که . . .


۱۲:۰۳:۴۵ ، سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶