برچسب : دوران پهلوی

عمارت شاپوری شیراز، بازمانده دوران پهلوی با آوازه ای جهانی است. پس، اگر قصد سفر پاییزی به شیراز را دارید، بازدید از عمارت شاپوری شیراز را در لیست خود قرار دهید.


۲۲:۲۶:۳۳ ، شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷