برچسب : دشت لوت

کرمان یکی از شهرهای بزرگ و مرکز یکی از بزرگترین و وسیع ترین استان های کشور است. این شهر در بافت گرم و خشک جنوب شرق ایران قرار دارد و در دوره زندیه یکی از...


۱۲:۳۹:۲۹ ، سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵