برچسب : دارایی بافی

مردم یزد، برای غلبه بر موانع محیطی و جغرافیایی، باید سخت تر از میزان معمول تلاش کنند. علاوه بر این، شهروندان یزد که ذاتا صبور و خلاق هستند، سبب ایجاد نوآوری در صنایع دستی ایران شده اند. از لازمه های اصلی این نوآوری ها، دقیق بودن، داشتن ظرافت، تفکر و هوش فراوان است که هنر، فرهنگ و تمدن بی نظیری را در قلب بیابان ساخته اند.


۰۱:۳۰:۴۳ ، یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷