برچسب : خاتوشا

خاتوشا شهری باستانی در ترکیه است که زمانی، مرکز حکومت امپراطوری هیتیت بوده و امروزه فقط آثاری از آن دوران باشکوه به جا مانده است. . .


۱۰:۳۹:۳۲ ، دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶