برچسب : اماکن دیدنی

منطقه ای است بکر و دست نخورده که در شهرستان تنکابن استان مازندران واقع شده است. این جنگل ها با چشم اندازی بدیع، چمنزارها، جنگل های مرتفع، جلگه ای و رودخانه پر آب، یک مجموعه بی نظیر طبیعی را فراهم کرده تا ...


۰۹:۵۷:۴۴ ، چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

حمام خان معروف به گرمخانه نور حمامی است بنا شده توسط محمد تقی خان بافقی حاکم یزد به سال ۱۲۱۲( ه.ق) درمیدان خان و در کنار مجموعه خان یزد واقع است.


۰۹:۵۷:۱۵ ، دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵