برچسب : آلکاتراس

در این لیست مروری خواهیم داشت بر مخوف ترین زندان های تاریخی جهان که این زندان ها معروف ترین زندانیان جهان را در خود حبس کرده اند و داستان هایی هیجان انگیر و برجسته را در پشت دیوار های عظیم خود پنهان کرده اند.


۲۳:۴۳:۵۹ ، جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷