برچسب : آش ماست

آش ماست خراسان از آن دسته غذاهاست که در مناسبت های مذهبی به عنوان یک غذای نذری هم طبخ و توزیع می شود.


۱۲:۰۴:۰۴ ، سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶