برچسب : آتشکده ری

آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است که از آن بعوان تپه میل و آتشکده ری نیز یاد می شود. محققان و باستان شناسان بر این نظرند که این بنا . . .


۱۰:۴۸:۳۳ ، پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶