اگر کسی در هواپیما بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ : قسمت اول


میخواهیم برایتان شرایطی رو شرح بدهیم و از شما میخواهیم که برای چند لحظه این شرایط رو تصور کنید. کارت پروازتان را دریافت میکنید، وارد هواپیما میشوید، وسایلتان را در محفظه بالاسر صندلیتان قرار میدهید و بر روی صندلیتان در هواپیما مینشینید. هواپیما از باند بلند میشود و سفر شما آغاز می شود. با تکان های شدید هواپیما متوجه چیزی عجیب میشوید. مسافری که درست کنار دست شما نشسته است، کنترلی بر روی اعضای بدن خود ندارد، سرش بر روی شانه اش افتاده و چشمانش بسته است. به سلامت فیزیکی او مشکوک میشوید و یکی از مهماندارها را صدا میکنید، بعد از اینکه مهماندار چند تکان آهسته به مسافر میدهد و اسمش را صدا میزند و جوابی نمیگیرد، متوجه رفتار مشکوک مهماندارها و پچ پچ های آنها میشوید، وقتی درباره مسافر کنار دستیتان از مهماندارها سوال میپرسید، به آهستگی در گوشتان میگویند که " متاسفانه این مسافر مرده است."

شاید بنظرتون اینطور برسد که همچین چیزی امکان ندارد یا امکان رخ دادنش برای شما صفر است. اما چنین اتفاقی واقعا رخ داده. مشابه اتفاق ذکر شده در سال ۲۰۰۷ برای شخصی پیش آمد که با خطوط هوایی بریتانیا یعنی(British Airways)  از "دهلی" به سمت "هیترو" پرواز میکرد. فکر نکنید چون این اتفاق برای مسافر کناری شما یا یکی از مسافران پروازی که در آن هستید رخ نداده، احتمال وقوع همچین چیزی صفر است. این اتفاق به کرات رخ داده است. هرچند مطمئن باشید اگر چنین اتفاقی برای شما نیافتاده است، چیز خاصی را از دست نداده اید. هدف از به اشتراک گذاشتن این مطلب این است که در جریان باشید اگر در طول پرواز یکی از مسافرین جان خود را به صورت ناگهانی و بر اثر مرگ طبیعی از دست داد، چه اتفاقی خواهد افتاد!؟

اگر یکی از مسافرین در طول پرواز حالش به شدت خراب شود در ابتدا چه اتفاقی رخ میدهد؟

اگر چنین اتفاقی برای کسی که کنار شما نشسته افتاد باید بدانید که بلافاصله باید مهماندارها را باخبر کنید. اگر داخل پزشکی حاذق باشد، مهماندارها او را باخبر خواهند کرد، در غیر اینصورت به خلبان پرواز خبر داده میشود تا درصورتی که حال مسافر خیلی وخیم و رو به موت بود، مسیر حرکت پرواز رو تغییر بدهند تا بتوانند سریعا هواپیما را در نزدیک ترین فرودگاه بر زمین بنشانند تا خدمات پزشکی مناسب برای مسافری که حالش خراب است، فراهم شود.

اگر راهی برای نجات فرد بیمار وجود نداشته باشد، چه میشود؟

همه ما میدانیم که زمان مرگ افراد را بصورت دقیق پزشکان اعلام میکنند، به همین خاطر هیچکس به صورت رسمی در هواپیما نمیمیرد، چون مهماندارها اجازه اعلام زمان مرگ را ندارد. حتی اگر پزشکی در پرواز باشد که در صورتی که فرد بیمار جان خود رو از دست بدهد، بخواهد زمان مرگ را اعلام کند، خطوط هواپیمایی شدیدا با وی برخورد خواهند کرد. به همین خاطر در صورتی که کسی در هواپیما جانش را از دست بدهد، تصمیم اینکه جسد وی تا زمان فرود هواپیما کجا نگه داشته شود، بر عهده خدمه است. 

با توجه به نمونه هایی که تا کنون رخ داده، باید بگوییم که سازمان هوانوردی فدرال تا این لحظه قانون خاصی را مبنی بر اینکه جسد کجا باید نگه داشته بشود، وضع نکرده است. از آنجایی که وقوع چنین شرایطی اصلا عادی و طبیعی نیست، شاید مهماندارها هم با جابجا کردن جسد مشکل داشته باشند و تا آخر پرواز مجبور باشند جنازه را در جای خود و بر روی صندلی رها کنند. در گذشته، افرادی را که در حین پرواز جان خود را از دست می‌دادند به حال خود روی صندلی‌شان رها می‌کردند تا زمانی که هواپیما به مقصد برسد و بعد از آن مسئولان پزشکی جسد را جابه‌جا کنند. معمولا روی جسد یک پتو هم می‌انداختند تا بقیه مسافران تا انتهای سفر به جسد خیره نشوند. اما امروزه برخی از خطوط هواپیمایی کاور مخصوص حمل جسد نیز بهمراه دارند. علاوه بر این، اگر شخصی در طول پرواز بمیرد، جسد به بخش "درجه یک" هواپیما برده خواهد شد، به این خاطر که صندلی های این بخش هم فضای بیشتری دارند و هم اغلب اوقات خالی هستند. هر چند گاهی اوقات ممکن است مسافران در کنار جسد نشسته باشند.

دیدگاه شما