عمارت تاریخی صالح


در خیابان پرهیاهوی حافظ در کوچه پس کوچه های دیدنی آن، عمارتی باشکوه و تاریخی قرار گرفته است که اصالت تهران قدیم را به زیبایی به تصویر می کشد. این اثر تاریخی که عمارت صالح نامیده می شود متعلق به نیمه نخست ۱۳۱۰ خورشیدی و یادگاری از دوران پهلوی اول است. شکوه و قدمت این عمارت تاریخی زیبا بسیار چشمگیر و تماشایی است.


عمارت صالح از نمونه های شاخص و انگشت شمار معماری دوران تلفیق معماری ایران و فرنگی به شمار می رود. این عمارت تاریخی در گذشته محل سکونت مرحوم اللهیار صالح از دولت مردان سرشناس دوره نهضت ملی در زمان مصدق بوده است که بعد از فوت ایشان به ورثه منتقل شده است. چندی پیش قرار بود که با هکاری مالکین و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور این عمارت به مرکز فرهنگی و هنری تبدیل شود ولی در حال حاضر همچنان بلااستفاده مانده و اقدام بخصوصی در این رابطه انجام نشده است.


نکته قابل توجه در رابطه این بنا این است که نمای دیدنی آن به خوبی از داخل کوچه امیری خودنمایی می کند و هیچ دیوار بلندی مانع دید تماشاگران نمی شود. اگر روزی مسیرتان به کوچه امیری در خیابان حافظ خورد همین غنیمت است که بتوانید در مقابل این عمارت بایستید و از تماشا کردن آن لذت ببرید.

دیدگاه شما