هنر معماری گیلان در دوره قاجار


خانه منجم باشی یکی از زیباترین بناهای تاریخی لنگرود و نمایانگر هنر معماری دوران قاجار در گیلان است. این خانه دیدنی در فشکالی محله قرار گرفته است و متعلق به خاندان منجم باشی است که با به سلطنت رسیدن آقامحمدخان قاجار در گیلان صاحب اسم و رسم شدند.

ورودی اصلی ساختمان بیرونی که به مهتابی معروف است سر در ورودی آن هلالی شکل و شامل گچ بری ساده است. طبقه فوقانی از یک تالار پذیرایی و سه اتاق تشکیل شده است. جلوی اتاق ها ایوانی به عرض یک متر و طول 10 متر قرار دارد که چهار ستون چوبی سقف آن را سر پا نگه داشته اند. سقف خانه منجم باشی به طریقه سنتی گیلان واشن ریزی شده و چوب یا سفال پوش است و لبه آن به شیوه سربندی سه پوش و چکش برگردان ساخته شده است.

تالار و تزئینات این بنا مظهر کاملی از معماری گیلان در دوره قاجار است. همچنین خانه منجم باشی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

دیدگاه شما