غار سوباتان


غار سوباتان در ضلع شمال شرقی ناحیه دیدنی و بکر سوباتان قرار گرفته و به نام گنج نامه نیز شناخته می شود. برای رسیدن به این غار حتما باید راهنما با خود ببرید. پیاده روی سبک 15 دقیقه ای از روستا را در مسیری سرسبز که با شقایق ها رنگ آمیزی شده با هوایی فوق العاده که هرکسی را خود بیخود می کند تجربه خواهید کرد. این غار بین صخره هایی به ارتفاع 5 تا 15 متر با عرض بیش از 200 متر پنهان است.

دهانه غار سوباتان باریک است و برای طبیعتگردی مناسب نمی باشد. این غار به طور کامل باز نشده و تنها مکان مناسبی برای غارنوردان است.

اهالی سوباتان گنج نامه را یکی از جاذبه های این منطقه به مسافران معرفی می کنند اما به این قضیه هم اشاره می کنند که این غار طلسم شده و اگر کسی وارد آن شود، آسیب ی بیند. به همین دلیل کمتر کسی جرات وارد شدن به این غار را دارد. تا به حال گروه حرفه ای غارنورد یا غارشناس نیز کاوشی در این محل انجام نداده استو مردم این منطقه نیز بدون استناد علمی به افسانه و داستان بافی خود در مورد این غار ادامه می دهند.

دیدگاه شما