روستایی که بانوان اجازه ورود به آن را ندارند!


در اطراف طالقان یکی از عجیب ترین روستاهای ایران قرار گرفته که ایستا یا توقف نامیده می شود. اهالی این روستا اجازه ورود بانوان به روستای خود را نمی دهند و از مصرف هرگونه وسایل مدرن و تکنولوژی روز دنیا پرهیز می کنند و همه کارها را به صورت سنتی انجام داده و برای تردد از اسب و قاطر استفاده می کنند. در دهکده تنها شاید چند نفر وجود داشته باشند که 2 یا 3 بار به بیرون از محل سکونت خود رفته اند. اهالی این روستا، افراد غیر از خود را اهل بیرون می نامند.  هیچ کس تاکنون زنان و دختران این روستا را ندیده است.

دیدگاه شما