رویای یک روز خنک در تنها شهر بی کولر ایران در تابستان


این روزها گرمای هوا بیداد می کند و همه به دنبال جایی هستند که بتوانند کمی هوای خنک تجربه کنند. شما را به تنها شهر بدون کولر ایران می بریم شهری که به سرد بودن معروف است. چالدران یکی از شهرهای آذربایجان غربی است که بر فراز رشته کوه های زاگرس قرار گرفته است. دامنه های سرسبز، رودهای جاری، باغ ها و مزارع لباس سبزی تن زمین این شهر کرده اند. اگر به این شهر سر زدید قره کلیسا که قدیمی ترین کلیسای جهان و در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است را فراموش نکنید.

دیدگاه شما