کاروانسرایی با قدمت یک قرن در قلب بافت قدیمی پایتخت


میخواهیم شما را به کاروانسرایی در بافت قدیمی پایتخت ببریم. کاروانسرایی با قدمتی بیش از یک قرن که بدون تخریب و ویرانی درون شهر تهران قرار گرفته است. از میان شلوغی بازار که بگذرید، در اطراف خیابان شلوغ مولوی کوچه ای به اسم مس وجود دارد که کاروانسرای خانات در آن واقع شده است. خودِ درب ورودی کاروانسرا اول از همه حیرت شما را برمی انگیزد. از درب کاروانسرا وارد حیاطی بزرگ با حجره ها و میدان باراندازی در وسط روبه رو می شوید. این کاروانسرا دارای 52 حجره یعنی در هر ضلع 13 دارد و چون در گذشته به حجره، خان گفته می شده، به همین دلیل آن را کاروانسرای خانات نامیده اند. فضای بیرونی کاروانسرای خانات اکنون تبدیل به دکان‌های فروش حبوبات و گیاهان دارویی و ادویه شده است. . بازدید از کاروانسرا نیاز به زمان زیادی ندارد، حتی بعد از ساعت کاری خود می توانید همراه دوستان به کاروانسرای خانات بروید و یک عصر دلچسب را در کافی شاپ داخل کاروانسرا سپری کنید .کاروانسرا در بافت قدیمی تهران قرار گرفته، اگر دوستدار بافت قدیم شهرها هستید، می توانید قبل از بازدید از کاروانسرا داخل کوچه ها و بازار اطراف آن قدم بزنید و خاطرات تهران قدیم را ورق بزنید

دیدگاه شما