چطور چمدان سفر ببندیم؟


همراه بردن تمام آنچه که بدان نیازمندید بدون بردن «همه چیز»، چالشی اساسی است. در زیر نکاتی را برای چمدان بستن حرفه‌ای گرد آورده‌ایم.


چمدانی باکیفیت استفاده کنید.


قفسه لباس خود را نظم دهید.


حداکثر سه جفت کفش همراه ببرید.


لوازم بهداشتی خود را کاهش دهید.


از کیسه ‌های کوچک و کیسه‌ های فشرده‌ ساز البسه استفاده کنید.


وسایل چند-منظوره را انتخاب کنید.

دیدگاه شما