پیشنهاد تبدیل ساختمان پلاسکو به موزه آتش نشانی


محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت : 

اگر بنیاد مستضعفان که مالک پلاسکومی باشد و مالکان واحدها رضایت داشته و موافق باشند، در سازمان میراث فرهنگی آمادگی داریم تا در طراحی و در سایر فرایند تاسیس یک موزه آتش نشانی در این محل، اقدامات ویژه ای انجام دهیم.

او در ادامه افزود:

اکنون از سرنوشت پلاک معروف سردر ساختمان پلاسکو اطلاع دقیقی نداریم که پس از آواربرداری چه شده است، اما امیدواریم درصورت موافقت با این پیشنهاد، این پلاک و سایر لوازم و اقلام باقی مانده از آتش نشانان قهرمان کشورمان به این موزه آتش نشانی یا موزه های دیگرمان انتقال یابد.


ایشان در ادامه صحبت های خود گفتند که:

پیشنهاد ما چند وجه دارد؛  یا مجموع آن مکان، صرفا برای موزه آتش نشان اختصاص می یابد یا اینکه ساخت و سازهای مورد نظر تجاری صورت می گیرد و بخشی از این مکان به موزه اختصاص یابد. اگر این شرایط هم پذیرفته نشود، حاضریم در محل میدان حسن آباد که فاصله نزدیکی با این محل دارد هم این موزه را برپا کنیم.


ساختمان پلاسکو که یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین بورس توزیع پوشاک بعد از بازار تهران بود، در روز پنج شنبه 30 دی ماه 1395، بر اثر آتش سوزی فرو ریخت و جان آتش نشان و شهروندان بسیاری را گرفت.

دیدگاه شما