اگر کسی در هواپیما بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ : قسمت دوم


اگر هیچ جای خالی در هواپیما وجود نداشت و تصمیم بر این بود که جسد را نسبت به جای اصلی اش جابه جا کنند، در این شرایط خدمه باید مبتکرانه عمل کرده و از فضاهای دیگر هواپیما استفاده کنند. فضایی همانند فضای دستشویی جای مناسبی برای قرار دادن یک جسد نیست، زیرا درست نیست که یک جسد را در دستشویی قرار داد، هر مسافری که وارد دستشویی شود با جیغ در را خواهد بست. اما میتوان آن را در نزدیکی دستشویی گذاشت، یک مهماندار هواپیما داستان جالبی را تعریف میکند:

"یک خانم در پرواز یکی از دوستانم جان خود را از دست داد. آنها جسد را در پتو پیچیدند و روی زمین بین دو دستشویی قرار دادند و به بقیه مسافران اعلام کردند که در حال حاضر کسی نمیتواند از دستشویی استفاده کند." که البته فکر نکنم هیچ یک از مسافرها حاضر باشد از روی جسد رد شود تا به دستشویی برود.

در هواپیماها جایی مخصوص نگهداری جسد وجود ندارد؟

"بخش مخصوص اجساد" در هواپیماها یک افسانه نیست. زمانی همچینین فضایی در برخی از هواپیماها وجود داشته. خطوط هواپیمایی سنگاپور زمانی هواپیماهایی در اختیار داشت که از "سنگاپور" به سمت "نوارک" پرواز میکردند. هر کدام از این هواپیماها مجهز به بخش مخصوص اجساد بودند. اما دولت سنگاپور در سال ۲۰۱۳ تولید این هواپیماها را متوقف کرده و قطعات باقیمانده آنها را نیز فروخت. پس از این به بعد دیگر خبری از بخش مخصوص اجساد در هواپیماها نخواهد بود.

احتمال اینکه فردی در طول پرواز بمیرد چقدر است؟

واقعیت این است که احتمال اینکه فردی در پروازی که در اون قرار دارد بمیرد، بسیار بسیار کم است. طبق آمار معتبری از طرف شرکت MedAir که درواقع همان شرکتی که تماس های اضطراری پزشکی در طول پرواز با آن برقرار میشود، از بین هر ٢٠ هزار تماس فقط ٩٣ مورد به مرگ منجر میشود. این آمار متعلق به سال ٢٠١٠ است و این تعداد فوت، از میان میلیاردها نفر که سالانه از طریق خطوط هوایی سفر می‌کنند حاصل شده‌ است. پس با این حساب احتمال به وقوع پیوستن مرگ فردی در حین پرواز من و شما تقریبا صفر است.

اما بد نیست با این دید هم به قضیه نگاه کنیم که شاید تاکنون این اتفاق در حین پرواز من و شما افتاده باشد و ما متوجه آن نشده باشیم. برای حفظ آرامش مسافران در طول پرواز هم که شده، بسیار کم پیش می آید که خدمه در مورد مرگ شخصی در طول پرواز صحبت کنند. پس با این اوصاف باید دفعه بعد در پرواز حواستان را جمع کنید. اگر بامسافر کناری خود صحبت کردید یا مثلا از او چیزی خواستید که کرکره پنجره رو ببندد و هیچگونه پاسخی نشنیدید و واکنشی از او ندیدید، از وی ناراحت نشوید. شایداین فرد، فرد محترم و مودبی باشد اما تنها اشکالش این است که مرده است.

دیدگاه شما