غذای محلی کیش: هریسه
پارک دلفین ها و باغ پرندگان کیش
غذای محلی تبریز: کوفته تبریزی
٥ شهر خطرناکی كه نبايد تنهايى و به قصد گردش به آنجا بروید.
درياچه هاى كوهستانى "اردبيل"
سفر به كوير شگفت انگيز شهداد

جدیدترین مطالب

خیلی چیزها هستند که به آنها وابستگی داریم یا حتی دوست داریم همیشه نزدیکمان باشند، اما قرار نیست که همه وسایل موجود در اتاقمان را داخل چمدان بگذاریم و با خود به سفر ببریم. چمدانتان را با کم کردن وسایل غیرضروری سبک کنید. در مورد وسايلى برایتان خواهم گفت که نیازی نیست باخودتان به سفر ببرید؛


۱۰:۳۳:۴۸ ، دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
0

همه ما خوب میدانیم که حتی اگر به نیت استراحت کردن هم سفر کنیم و قصد خارج شدن از هتل را هم نداشته باشیم، باز هم در آن سفر چیزهای بسیاری میبینیم و یاد میگیریم که


۱۰:۲۴:۴۷ ، دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
0

اگر شما از آن دسته افرادی باشید که به ظاهرشان خیلی اهمیت می دهند، جمع کردن لباس هایی که قرار است در سفر بپوشید میتواند کمی شما را آشفته کند، زیرا دوست دارید همه لباس های مورد علاقه اتان را با خود ببرید و برای هر روزی که در سفر هستید چند دست لباس استفاده کنید، اما از آنجاییکه...


۰۹:۱۵:۰۱ ، دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
0

روابط اجتماعی خیلی مهم هستند. باعث میشوند که احساس خوبی پیدا کنید و شاد باشید. جالبی این روابط هم این است که شما هیچ انتظار مالی از آنها ندارید اما با تمام وجود


۱۳:۲۸:۲۱ ، یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
0