به کدام ترمینال مهرآباد برویم؟


همیشه برای مسافرانی که پرواز داخلی از فرودگاه مهرآباد دارند این سوال پیش می آید که "به کدام ترمینال باید بروند". بیشتر اوقات مسافرین با اطلاعات پرواز فرودگاه تماس گرفته و از آنجا مطلع می شوند که باید به کدام ترمینال بروند. برای اینکه دیگر نیازی به تماس با اطلاعات پرواز نداشته باشید در این مطلب با ما همراه باشید.

فرودگاه مهرآباد دارای چهار ترمینال می باشد. ترمینال های 1 و 2 ویژه ورود و خروج پروازهای داخلی هستند. ترمینال 4 ویژه خروجی مسافران پروازهای داخلی می باشد و ترمینال 6 فقط برای ورودی پروازهای داخلی می باشد.

اگر شما از تهران بخواهید به شهر دیگری سفر کنید، باتوجه به شرکت هواپیمایی متعلق به پروازتان، از یکی از ترمینال های 1، 2 یا 4 سوار هواپیما خواهید شد. اما اگر از شهر دیگری به تهران سفر می کنید، پس از خروج از هواپیما، باتوجه به اینکه مسافر کدامیک از شرکت های هواپیمایی داخلی هستید، از یکی از ترمینال های 1، 2 یا 6 وارد ترمینال خواهید شد.

برای اینکه بعد از خرید بلیط هواپیمایتان از هرکدام از هواپیمایی‌های داخلی بدانید، باید به کدام ترمینال فرودگاه مهرآباد بروید، به فهرست زیر رجوع کنید:

 

ترمینال 1: کیش‌ایر، زاگرس


ترمینال 2: ایران ایر، ایر تور، آتا، قشم ایر، معراج، نفت


ترمینال 4: ماهان، کاسپین، آسمان، اترک، تابان، سپاهان

دیدگاه شما